Фінансові інстітути

Переміщення капіталу від тіх, хто здійснює заощадження, до тих, кому необхідний капітал, здійснюється трьома спсобами.

1. Прямі інвестиції залучаються, коли корпорація продає свої акції чи облігації безпосередньо юридичним чи фізічним особам, не прибігаючи до послуг будь-яких фінансових структур. Пряме інвестування відноситься до операцій на первинному ринку.

2.Опосередковані інвестиції андеррайтера. Залучення капіталу може здійснюватися через інвестиційний банк, який відіграє роль андеррайтера випуску цінних паперів. Емітент продає свої акції інвестиційному банку, який, у свою чергу, перепродає їх інвесторам. Слід зауважити, що при цьому не можна говорити, що цінні папери емітента і гроші інвесторів просто «проходять» через інвестиційний банк як «проміжна ланка». Подібні інститути:

Інвестиційний банк купує і зберігає цінні папери протягом певного часу і, таким чином, приймає на себе певний ризик - він може опинитися не в змогі перепродати цінні папери за тією ж ціною, за якою вони були з самого початку придбані. Оскільки у справі беруть участь знов емітовані цінні папери, а емітент отримує доход від їх реалізації, подібна справа також є транзакцією первиного ринку.

3. Опосередковані інвестиції через фінансових посередників. До фінансових посередників відносяться комерційні банки, страхові компанії, взаємні фонди, пенсійні фонди і т.п. У цьому випадку посередник отримує грошові кошти від інвесторів в обмін на цінні папери посередника. Потім посередник використовує ці гроші для придбання і наступного зберігання цінних паперів корпорацій. Наприклад, вкладник може покласти кошти у комерційний банк, купивши його депозитний сертифікат, а потім банк може позичити гроші невеликому підприємству під заставу нерухомості. Таким чином, посередники створюють нові форми цінних паперів. У даному випадку - депозітні сертифікати, які менш ризиковані і більш ліквідні, і, таким чином, є добрими об’єктами для інвестування. Існування посередників підвищує ефектівність грошових і фондових ринків.

Комерційні банки відрізняються від інвестиційних тим, що позичають власні кошти, у той час як інвестиційні банки допомагають залучати капітал від інших осіб.

Страхові компанії приймають збереження у вигляді страхових внесків. Вони інвестують їх у цінні папери і здійснюють виплати застрахованим сторонам.

Взаємні фонди приймають гроші від вкладників і потім використовують виручені кошти для придбання цінних паперів корпорацій чи державних структур. Існують фонди облігацій - для тих, кому потрібне максимальне зниження ризику, фонди акцій - для інвесторів, які готові приймати значні ризики в надії отримати більш значний доход.

Пенсійні фонди - це фонди, які здійснюють пенсійні плани, що фінансуються корпораціями чи урядовими агентствами на користь своїх співробітників і управляються в основному трастовими відділами комерційних банків чи товариствами з страхування життя. Пенсійні фонди вкладають кошти головним чином у цінні папери і нерухомість.


7964702377995622.html
7964742728050472.html
    PR.RU™